| Đăng Nhập - Sơ đồ - Trợ giúp


   Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Sản phẩm chào bán  |  Sản phẩm tìm mua  |  Nhà cung cấp    |  Tin tức - Sự kiện   |  Liên hệ

Gửi thông tin chào bán và tìm mua

Chào bán   |   Tìm mua

Các nhóm sản phẩm dịch vụ
Nội dung chi tiết sản phẩm
 Phần mềm   GD ĐT - NC - Phòng TN
Tiêu đề tin : Phần mềm quản lý trường học online (1978)
Ngày đăng :17/07/2013 2:38:56 CH
Loại tin : Sản phẩm chào bán
Mô tả :

 PHẦN MỀM QUẢN LÝ TRƯỜNG HỌC QUA MẠNG INTERNET


Phần mềm quản lý học sinh phiên bản trên mạng Internet được xây dựng trên nền C# và  cơ sở dữ liệu (CSDL)  SQL Server, CSDL tập trung theo mô hình Client/Server, giao diện Web. Phần mềm được tác giả Ths Hồ Sỹ Anh và Nguyễn Phong xây dựng từ năm học 2008-2009.  Đến năm học 2010-2011, tại Quảng Trị đã có 41 trường sử dụng, Quảng Bình có 2 trường, Tp Hồ Chí Minh 1 trường, Kontum 01 trường, Bà Rịa – Vũng tàu 01 trường. Hệ thống có thể áp dụng cho tất cả các cấp quản lý cấp trường đến cấp Bộ và từ cấp tiểu học đến THPT.

 

1. Mô hình của hệ thống
Hệ thống được xây dựng theo mô hình Clent/Server, CSDL tập trung, giao diện Web

 

mohinhquanlynhatruong.jpg

2. Đặc điểm của hệ thống
-  Hệ thống QLTH qua mạng lấy dữ liệu từ QLTHS trên máy đơn và liên thống dữ liệu qua lại giữa 2 hệ thống, hoặc nhập trực tiếp từ phần mềm 
-  Về cấu trúc dữ liệu: Được thiết kế gần giống với cấu trúc dữ liệu của V.EMIS nên dễ dàng chuyển dữ liệu về V.EMIS đồng thời cũng dễ dàng triển khai cho tất cả các tỉnh vì hệ thống Danh mục tỉnh, huyện, xã, quốc gia, diện ưu tiên, danh mục đơn vị lấy hoàn toàn của V.EMIS.
- Về kỹ thuật: Hệ thống được lập trình bởi công cụ Dotnet 3.5, CSDL SQL server, phần báo cáo sử dụng Crystal Report 2008,  tất cả các phần mềm này đều có bản quyền do nhóm tác giả mua, hệ thống cài đặt  tại VDC 3- Đà Nẵng được VDC3 – Đà Nẵng bảo hộ và chịu trách nhiệm.
3. Về bảo mật và an toàn dữ liệu
Hệ thống QLTH qua mạng được bảo mật và an toàn dữ liệu với các giải pháp sau:
a) Giải pháp phân quyền cho người sử dụng, bao gồm: 
+ Người quản trị
+ Giáo viên 
+ Hiệu trưởng
+ Học sinh
+ Phụ huynh
Mỗi người sử dụng có chỉ được phép thực hiện một số chức năng nhất định
 b) Giải pháp bảo vệ bằng tài khoản sử dụng: mỗi người sử dụng được cấp một tài khoản
c) Giải pháp bảo vệ và lưu trữ dữ liệu bằng cách chuyển dữ liệu từ mạng về hệ thống phần mềm trên máy đơn.
d) Bảo mật và an toàn dữ liệu bằng biện pháp Backup thường xuyên của phần mềm
Qua hơn 2 năm triển khai chúng tôi thấy dữ liệu an toàn, không mất mát, không bị virus máy tính phá hoại.
4. Một số chức năng của QLTH online
4.1 Chức năng của giáo viên bộ môn
Người giáo viên bộ môn chỉ được nhập điểm của môn và lớp mà người GV đó dạy. 
Giao diện màn hình đăng nhập như sau:
 giaodiendangnhap.jpg
+ Cho phép giáo viên nhập điểm vào cột Nhập, theo quy định của chương trình.
+ Điểm học kỳ thì nhập tại cột học kỳ
+ Trong trường hợp chuyển nhầm, nhắp phím chuột vào nút trở lại để quay về nút nhập

giaodiennhapdiem.jpg
+ Nhập xong chọn Ghi để lưu lại
+ Trong trường hợp nhập điểm sai thì tích vào nút sửa điểm để sửa
+ Muốn in điểm: Chọn vào nút In điểm, sau đó bấm vào máy in để chuyển dile sang dạng Pdf để in.
+ Trong trường hợp muốn thay đổi mật khẩu, sau khi đăng nhập, chọn Thay đổi mật khẩu, màn hình sau xuất hiện:
 4..2  Chức năng của ngưuòi giáo viên chủ nhiệm
a) Nhập hạnh kiểm:
Nếu là GVCN do người Quản trị nhập vào hệ thống (phân công chủ nhiệm), sau khi đăng nhập cho phép GVCN nhập hạnh kiểm, Nghỉ có phép, không phép. Điểm TB các môn học kỳ, học lực không cần nhập mà hệ thống tự tính.
 
- Có thể tính điểm TB các môn học kỳ, những lớp đã nhập xong và tính điểm TB thì GVCN có thể In bảng điểm cả lớp được.
4.3 Chức năng của người quản trị
Để vào chức năng của người quản trị ta thực hiện đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản quản trị, mỗi tài khoản được phân một số quyền nhất đinh bởi Admin, sau đây là các chức năng của ngươi quản trị.

TT

Chức năng

Ý nghĩa

I

Hệ thống

 

1

Xuất dữ liệu cho phần mềm trên máy đơn

Chức năng này cho phép xuất điểm qua tệp Excel

2

Phân quyền hệ thống

Phân quyền các chức năng cho từng nhóm người sử dụng

3

Phân công giảng dạy

Cập nhật và sửa chữa bảng phân công GD

4

Môn học và hệ số môn học

Nhập môn học và hệ số môn học cho từng lớp, từng học kỳ

5

Phân công chủ nhiệm

Xác nhận chủ nhiệm lớp

6

Thiết lập ngày giờ khóa hệ thống

Để hạn chế việc sửa điểm đồng thời nhập điểm theo đợt, cần phải khóa sổ điểm theo thời gian quy định

7

Gửi thông báo đến giáo viên

Gửi thông báo đến giáo viên

8

Nhập điểm từ Excel

Dùng cập nhật điểm từ tệp Excel theo mẫu

9

Tạo dữ liệu tệp hồ sơ học sinh

Lấy dữ liệu từ phần mềm quản lý học sinh trên máy đơn

10

Miễm giảm môn học

Khai báo miễn giảm môn học cho các học sinh đặc biệt.

11

Chuyển lớp

Cho phép chuyển học sinh từ lớp này qua mớp khác

12

Sắp xếp STT- ABC

Cho phép sắp xếp lớp theo STT của sổ điểm hoặc theo ABC

13

Tạo lớp trường

Tạo các danh mục lớp từ danh mục chuẩn

14

Chuẩn bị dữ liệu cho năm học mới

Chuyển lớp cuối khoa ra trường, cập nhật danh sách học sinh mới đầu cấp

II

Thống kê – báo cáo

 

1

Thống kê số tiết dạy và bài đã chấm

Thống kê tiết dạy và chấm bài của giáo viên

2

Thống kê tiến độ nhập điểm của GV

Kiểm tra tiến độ nhập điểm của tất cả giáo viên.

3

Thống kê nhật ký sử dụng hệ thống

Thống kê nhật ký sử dụng hệ thống và kiểm tra việc sửa điểm của giáo viên.

4

Thống kê chất lượng

Thống kê báo cáo học sinh, hệ thống có thể in được tất cả các mẫu báo cáo theo quy định hiện hành của Bộ giáo dục và Đào tạo

III

Quản lý hồ sơ

 

1

Hồ sơ giáo viên

Quản lý hồ sơ giáo viên

2

Hồ sơ học sinh

Quản lý hồ sơ học sinh.

3

Cập nhật thông tin học sinh

Quản lý thông tin đăng ký sử dụng của học sinh cũng như đăng ký sử dụng dịch vị School SMS của phụ huynh

IV

Quản lý điểm

 

1

Điểm tổng kết (học kỳ)

Xử lý điểm theo học kỳ, in điểm tổng kết, kết quả học tập theo môn

2

Xem điểm của giáo viên

Xem và in bảng điểm theo giáo viên

3

Nhập điểm cho giáo vụ

Giáo vụ nhập điểm thi học kỳ của học sinh theo lớp, hoặc theo môn, hoặc theo số phách.

 


Chức năng của phụ huynh

- Phụ huynh học sinh chỉ có chức năng xem điểm, hoặc gửi thông tin phản hồi, thông qua mật khẩu và tên sử dụng do hệ thống cung cấp.

CHUCNANGXEMDIEM.jpg

 

Lĩnh vực áp dụng : Trường học
Khả năng và ưu điểm:Đã sử dụng hơn 120 trường trong toàn quốc, Đạt giải nhất hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh quảng trị lần thứ IV
Yêu cầu đối với môi trường sử dụng: 
Xuất xứ : 
Nội sinh :
Mức độ hoàn thiện và độ tin cậy:
Các giải thưởng đã nhận : Đạt giải nhất hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh quảng trị lần thứ IV
Bản quyền : Nhãn hiệu thương mại
Phương thức chuyển giao GPPM: Đào tạo
Theo thoả thuận của khách hàng
Hình thức cung cấp : Bán trực tiếp theo hợp đồng
Các khách hàng đã cung cấp:- Cho đến nay, giải pháp Xây dựng hệ thống Website và QLTH Edulink đã triển khai rộng khắp tại tỉnh Quảng Trị (gần 120 đơn vị, trường học), trong đó có đầy đủ cấp học và ngành học: Trường tiểu học, trường THCS, THPT, trung tâm GDTX, trung tâm KTTH-HN, phòng GD&ĐT, v.v. Trong năm học 2010-2011, nhiều trường triển khai QLTH Online thành công, trong đó có những trường vùng khó khăn, miền núi, vùng sâu như trường THPT Đakrông, THPT Số 2 Đakrông (huyện Đakrông); THCS Lao Bảo, THCS Tân Hợp (Hướng Hóa), THPT Bến Quan (Vĩnh Linh), THPT Lê Thế Hiếu (Cam Lộ). Bên cạnh đó, chúng tôi đã xây dựng Website Edulink.edu.vn để làm hạt nhân kết nối giáo dục và là nơi cài đặt QLTH cho các trường chưa có website. Edulink.edu.vn, trở thành địa chỉ quen tuộc đối với các trường học Quảng Trị và một số trường ở cá
Thời gian bảo hành:  
Từ khóa :phần mềm trường học, website
Ngày giới thiệu : 16/07/2013
Tài liệu gắn kèm :
Mã số hồ sơ gốc: 
Thông tin khác :

 

Người liên hệ trực tiếp : Nguyễn Phong, ĐT: 0905609111
Giá : 5000000
Nhà cung cấp Nhóm tác giả Edulink
Người liên hệ : Nguyễn Phong
Chức vụ:  
Địa chỉ:KP 9, Phường 5, TP Đồng Hà, Quảng Trị
Tỉnh/Thành Phố: Tp. Đông Hà - Quảng Trị
Điện thoại:0905609111
Fax:  
Email:phongk2t1@gmail.com
Website:edulink.edu.vn
Giới thiệu: Chuyên phân tích, thiết kế hệ thống công nghệ thông tin, mạng, website, cung cấp các phần mềm trong lĩnh vực giáo dục như quản lý trường học, quản lý thi đua khen thưởng,...,
Hình minh họa
HyperLink HyperLink
Hình 1 Hình 2
 
HyperLink HyperLink
Hình 3 Hình 4
 
HyperLink
Hình 5

Ghi nhớ  -  Quay lại!

LIÊN HỆ VỚI NHÀ CUNG CẤP

NHẬP THÔNG TIN LIÊN HỆ
Kiểu gõ
Họ và tên
Địa chỉ
Email
Điện thoại
Nội dung liên hệ
 
BÌNH LUẬN CHO TIN NÀY
Kiểu gõ Tự động
Họ và tên
Địa chỉ
Email
Chủ đề
Nội dung bình luận
Đánh giá
Hiện chưa có bình luận nào.
 
 Tin cùng danh mục 
Máy đo điểm chảy 08/05/2012 9:49:25 SA
Máy cắt tiêu bản 08/05/2012 9:49:33 SA
Bàn thí nghiệm trung tâm 08/05/2012 9:49:42 SA
Phần mềm quản lý trường học 07/05/2012 1:03:16 CH
Quản Lý Đào tạo NANO-EMS 3.0 06/05/2012 1:48:03 CH
FMS 50 - HỆ THỐNG ĐÀO TẠO VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA 27/02/2012 7:20:05 SA
NETOP SCHOOL Giải pháp phần mềm cho phòng học đa chức năng 27/02/2012 7:20:20 SA
T&H e-News - Bản tin Điện tử trên Intranet / Internet 27/02/2012 7:21:08 SA
Hệ chương trình ứng dụng quản lý giáo vụ cho một trung tâm ngoại ngữ và tin học (E-Education) 27/02/2012 7:21:18 SA
Hệ chương trình ứng dụng quản lý giáo vụ cho một trung tâm/ trường đào tạo (MIS) 27/02/2012 7:21:31 SA
Phần mềm KẾ TOÁN HÀNH CHÁNH SỰ NGHIỆP ( KTHCSN) 27/02/2012 7:21:50 SA
Giải pháp mạng tin học nhà trường - School@net Land 27/02/2012 7:22:01 SA
Giải pháp phần mềm hỗ trợ học và kiểm tra môn toán tiểu học (bao gồm các sản phẩm: Math FourFigure 2.0, Math Prime 1.0, Math Tester 1.0, Math Test One 1.0) 27/02/2012 7:22:22 SA
CD hỗ trợ thiết kế bài giảng trên máy tính 27/02/2012 7:22:38 SA
Phần mềm hỗ trợ xếp thời khóa biểu - TKB Application System (Bao gồm các sản phẩm: TKB Application System, TKB Editor, TKB Viewer, TKB Server Pack) 27/02/2012 7:23:05 SA
CD phần mềm giáo dục - EDU Software 27/02/2012 7:23:19 SA
Bộ phần mềm 17CD hỗ trợ học tập, tìm hiểu kiến thức và giải trí 27/02/2012 7:23:41 SA
Phần mềm quản lý giảng dạy của giáo viên EMIS 27/02/2012 7:24:51 SA
Giải Pháp Tổng Thể Hệ Thống Thông Tin - Đại Học IU. 27/02/2012 7:25:01 SA
BỘ THÍ NGHIỆM VẬT LÝ 27/02/2012 7:25:30 SA
Đại học thông minh (IU) - Giải pháp tổng thể cho hệ thống quản lý thông tin đại học 27/02/2012 7:26:06 SA
Bộ phần mềm quản lý nhà trường BSC-EMIS 27/02/2012 7:26:15 SA
Phần mềm biên soạn đề thi trắc nghiệm (TEST MAKER) 27/02/2012 7:26:24 SA
Học tiếng Anh theo giáo trình New American 27/02/2012 7:26:33 SA
Để Học Tốt Tiếng Anh 9 27/02/2012 7:26:44 SA
Chương trình soạn giáo án và đề thi trắc nghiệm 2.0 27/02/2012 7:26:53 SA
Bộ phần mềm quản lý nhà trường BSC-EMIS 27/02/2012 7:31:59 SA
HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO QUA MẠNG - LMS 09/02/2012 10:25:30 SA
Máy khuấy phòng thí nghiệm 22/11/2011 10:11:51 SA
Máy khuấy phòng thí nghiệm 22/11/2011 10:12:07 SA
Phần mềm xử lý bài thi trắc nghiệm 21/10/2011 2:06:55 CH
Phần mềm thi trắc nghiệm trực tuyến 21/10/2011 2:07:05 CH
Phần mềm quản lý ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm chuyên nghiệp 21/10/2011 2:07:26 CH
Sổ liên lạc điện tử - eSchool 21/10/2011 1:50:43 CH
Phần mềm quản lý Trường Đại học EDUNet 21/09/2011 1:57:59 CH
Phần mềm Giải pháp đại học trực tuyến Union 13/09/2011 9:22:56 SA
Phần mềm thi trắc nghiệm và quản lý ngân hàng câu hỏi 13/09/2011 9:22:45 SA
Phần mềm Quản lý đào tạo 08/09/2011 8:48:13 SA
Giải pháp đào tạo trực tuyến NCS - Elearning 30/08/2011 3:19:18 CH
PHẦN MỀM SOẠN THẢO BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ VNUCE 24/08/2011 7:57:16 SA
Phần mềm tổ chức thi trắc nghiệm bằng nhận dạng ảnh bài thi MRTEST phiên bản 4 24/08/2011 7:51:56 SA
Hệ thống quản lý thông tin nhà trường trực tuyến 22/08/2011 8:49:36 SA
Hệ thống quản lý điều tra phổ cập giáo dục trực tuyến 22/08/2011 8:33:24 SA


 

Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Sản phẩm chào bán  |  Sản phẩm tìm mua  |  Nhà cung cấp  |  Tin tức - Sự kiện  |  Liên hệ - Góp ý
Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà - ĐT/Fax: 84.53.3854828 - Email: techmartquangtri@gmail.com