| Đăng Nhập - Sơ đồ - Trợ giúp


   Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Sản phẩm chào bán  |  Sản phẩm tìm mua  |  Nhà cung cấp    |  Tin tức - Sự kiện   |  Liên hệ

Gửi thông tin chào bán và tìm mua

Chào bán   |   Tìm mua

Các nhóm sản phẩm dịch vụ
GIỚI THIỆU VỀ THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ - QUẢNG TRỊ

  - Thị trường Công nghệ trên mạng - TechMart Online  là nơi giao dịch mua bán các sản phẩm công nghệ, thiết bị (CN/TB).

- TechMart Online tạo cầu nối giao thương trao đổi mua bán phục vụ cho các đơn vị nghiên cứu, thiết kế chế tạo CN/TB với các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế trong và ngoài nước.

- TechMart Online là nơi thương mại hóa các sản phẩm khoa học - công nghệ, cung cấp thông tin về CN/TB.
Tên chính thức:              THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ - QUẢNG TRỊ
 
                                                      (TECHMART ONLINE)
Địa chỉ chính thức:    
 
Địa chỉ liên hệ:
 
TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ THỐNG KÊ KH&CN QUẢNG TRỊ
Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: (053) 3562003, (053) 3562004, Fax: (053) 3850392
E.mail:
 
Hoạt động của Thị trường Công nghệ trên mạng

          Thị trường Công nghệ trên mạng hoạt động liên tục 24/24, cung cấp thông tin về các CN/TB được giới thiệu chào bán hoặc thông báo chào mua trên mạng.
 
Thông qua TechMart Online:
 
1.   Các đơn vị, tổ chức, cá nhân cung cấp CN/TB có thể chào bán sản phẩm của mình nhanh nhất đến nhiều đối tượng nhất.

2.   Các đơn vị, tổ chức, cá nhân có nhu cầu chào mua CN/TB có thể chọn mua những sản phẩm có sẵn tại TechMart Online hoặc giới thiệu “Đơn đặt hàng” của mình trên TechMart Online.

3.   Thông tin về chào mua / chào bán CN/TB được TechMart Online chuyển trực tiếp đến đúng địa chỉ có khả năng cung ứng / có nhu cầu chào mua hoặc thông qua Ban Quản trị.

4.   Các doanh nghiệp tự giới thiệu, tự tiếp thị về đơn vị, về sản phẩm của mình trên TechMart Online.

5.   Các doanh nghiệp sẽ tiếp cận đến các CN/TB mới một cách nhanh chóng.
 
Thành viên tham gia Thị trường Công nghệ trên mạng
 
Sau khi đăng ký tham gia Techmart Online, trở thành Thành viên chính thức để chào bán hoặc chào mua CN/TB  trên TechMartOnline, các thành viên sẽ có các quyền lợi và trách nhiệm sau:
 
     1.   Các thành viên tham gia “Chào bán”:
 
Để giới thiệu  chào bán các CN/TB trên TechMart Online, các đơn vị, tổ chức, cá nhân điền vào phiếu  “Đăng ký tham gia TechMart Online“ hoặc đăng ký trực tiếp trên TechMart Online. Là Thành viên chính thức, các Thành viên sẽ được cấp một tài khoản trực tuyến trên TechMart Online và sẽ được hướng dẫn để:
 
»   Tự đưa thông tin chào hàng, giới thiệu về CN/TB của doanh nghiệp trên TechMart Online.

»   Tự đưa thông tin giới thiệu về doanh nghiệp trên TechMart Online.

»   Khi có khách hàng quan tâm đến các sản phẩm, thông tin đặt hàng sẽ được các thành viên trực tiếp giao dịch với nhau hoặc thông qua Ban Quản trị TechMart Online chuyển đến thành viên.
 
     2.   Các thành viên tham gia “Chào mua”:
 
Để đưa thông tin chào mua các CN/TB các đơn vị, tổ chức, cá nhân đăng ký trực tiếp trên TechMart Online để trở thành Thành viên chào mua, các thành viên sẽ được cấp một tài khoản trực tuyến trên TechMart Online và được hướng dẫn để:
 
»   Tự giới thiệu “Đơn đặt hàng” của đơn vị mình trên TechMart Online trong 3 tháng.

»   Tự đưa thông tin giới thiệu về doanh nghiệp trên TechMart Online.

»   Được nhận trực tiếp các thông tin “Trả lời” cho “Đơn đặt hàng”
 
     3.   Trách nhiệm của thành viên “Chào bán” và “Chào mua”
»   Thành viên Chào bán hoặc Chào mua tự chịu trách nhiệm về nội dung thông tin, hình ảnh do Thành viên đăng tải trên TechMart Online, tự sửa đổi hoặc cập nhật thông tin mới
»   Cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin về thành viên, về công nghệ, thiết bị khi đăng tải trên TechMart Online.
»   Không vi phạm pháp luật: không xâm phạm bản quyền, thương hiệu, quyền sở hữu trí tuệ…
»   Không sử dụng dịch vụ vào những mục đích bất hợp pháp hay đưa thông tin sai lệch về thiết bị, công nghệ  chào bán hoặc chào mua.
 
»   Không làm điều gì tổn hại đến hoạt động của TechMart Online bằng các chương trình phá hoại, virus máy tính.
»   Thành viên có trách nhiệm bảo mật thông tin về tài khoản của mình bao gồm tên đăng ký, mật khẩu, E.mail. Thông báo kịp thời cho Ban Quản trị về những hành vi sử dụng trái phép hay vi phạm bảo mật để cùng hợp tác xử lý.
 
Ban Quản trị Thị trường Công nghệ trên mạng
 
1.   Các dịch vụ hỗ trợ theo hợp đồng:
 
»  Tư vấn chuyển giao công nghệ.

»  Thiết kế phần mềm và trang web giới thiệu về CN/TB theo yêu cầu.

»  Thiết kế, in ấn Brochure giới thiệu về CN/TB.

»  Quảng cáo trên TechMart Online.
 
2.   Trách nhiệm Ban Quản trị:
 
» Có trách nhiệm kiểm soát các thông tin: về doanh nghiệp, nội dung chào bán, chào mua, quảng cáo… do  doanh nghiệp đưa lên TechMart Online. Có quyền quyết định hạn chế, loại bỏ đăng tin, tạm ngưng hoạt động đối với bất kỳ thành viên nào mà không báo trước, trong trường hợp thành viên vi phạm các qui định của TechMart Online.
 
» Hỗ trợ các đơn vị chào bán và chào mua trong việc mô tả, xử lý hình ảnh, chụp ảnh... các CN/TB.

» Trường hợp các đơn vị chưa có điều kiện trực tiếp đưa thông tin chào bán CN/TB lên Techmart Online, Ban Quản trị sẽ hỗ trợ đơn vị thực hiện.

» Xúc tiến các hoạt động mua - bán trên TechMart Online.

» Không chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của những thông tin, danh mục công nghệ, thiết bị được chào bán hoặc chào mua.

» Không chịu trách nhiệm pháp lý trong việc mua bán hoặc bảo hành đối với công nghệ,  thiết bị được chào bán.
 
» Được sử dụng, sao chép, biên tập thông tin của thành viên phục vụ cho mục đích xúc tiến thương mại, quảng cáo và truyền thông.
» Trong quá trình hoạt động, Ban Quản trị sẽ có những thay đổi liên quan đến việc sử dụng các dịch vụ do TechMart Online cung cấp mà không chờ đợi sự chấp thuận từ phía thành viên. Ban Quản trị sẽ thông báo trước về sự thay đổi này.

» Có trách nhiệm đảm bảo TechMart Online hoạt động hiệu quả, ổn định. Tiếp tục hoàn thiện và nâng cấp các dịch vụ. 
 


Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Sản phẩm chào bán  |  Sản phẩm tìm mua  |  Nhà cung cấp  |  Tin tức - Sự kiện  |  Liên hệ - Góp ý
Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà - ĐT/Fax: 84.53.3854828 - Email: techmartquangtri@gmail.com