| Đăng Nhập - Sơ đồ - Trợ giúp


   Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Sản phẩm chào bán  |  Sản phẩm tìm mua  |  Nhà cung cấp    |  Tin tức - Sự kiện   |  Liên hệ

Gửi thông tin chào bán và tìm mua

Chào bán   |   Tìm mua

Các nhóm sản phẩm dịch vụ
Hướng dẫn sử dụng

 Hướng dẫn sử dụng cho thành viên

Quyền lợi khi trở thành nhà cung cấp hay khách hàng trên hệ thống

 - Quản lý thông tin cá nhân

 - Đăng tin chào bán, tìm mua sản phẩm

 - Quản lý hồ sơ nhà cung cấp

 - Quản lý hộp thư nhà cung cấp

1. Đăng ký tài khoản đăng nhập

- Để đưa thông tin về đơn vị, thông tin sản phẩm lên hệ thống, phải tiến hành đăng ký thành viên

- Chọn đăng ký tài khoản là Nhà cung cấp hoặc Khách hàng

Sau khi đăng ký thành công tài khoản, tiến hành đăng nhập vào hệ thống


Sau khi đăng nhập, nhà cung cấp sẽ có thể tự quản lý các thông tin của mình như: Thông tin liên hệ, thông tin các sản phẩm,..

 

Trong đó:

  • Mục Hồ sơ nhà cung cấp cho phép nhà cung cấp cập nhật, chỉnh sửa các thông tin trong hồ sơ của mình.

-          Mục Thông tin tài khoản cho phép nhà cung cấp có thể xem, chỉnh sửa thông tin tài khoản và thay đổi mật khẩu đăng nhập vào hệ thống. 

  • Mục Đăng sản phẩm chào bán cho phép nhà cung cấp đăng các sản phẩm chào bán của mình lên hệ thống.
  • Mục Đăng sản phẩm chào bán cho phép nhà cung cấp đăng các sản phẩm tìm mua của mình lên hệ thống.

2. Hồ sơ nhà cung cấp

Cho phép nhà cung cấp cập nhật, chỉnh sửa các thông tin trong hồ sơ của mình.

3. Thông tin tài khoản

Phần Thông tin tài khoản cho phép nhà cung cấp có thể xem, chỉnh sửa thông tin tài khoản và thay đổi mật khẩu đăng nhập vào hệ thống. 


4. Thay đổi mật khẩu 5. Đăng tin chào bán – tìm mua

Phần Đăng tin chào bán – tìm mua cho phép nhà cung cấp có thể giới thiệu các sản phẩm của mình lên sàn giao dịch, đăng tin tìm mua sản phẩm của các nhà cung cấp khác. Các tin này sẽ được đăng tải lên hệ thống sau khi Ban quản trị xét duyệt.

Việc đăng tin chào bán – tìm mua đều theo quy trình như sau:

 + Chọn lĩnh vực+ Nhập các thông tin cần thiết


 

6. Quản lý các sản phẩm đã đăng

Phần Các tin đã đăng giúp nhà cung cấp có thể quản lý các tin đã đưa lên sàn giao dịch.

Việc quản lý bao gồm các chức năng: xem lại, cập nhật thông tin và xóa các sản phẩm đã đăng.7. Email doanh nghiệp

Phần Hộp thư liên hệ giúp nhà cung cấp quản lý việc gửi và nhận thư với khách hàng hoặc nhà cung cấp khác thông qua hệ thống.

 

Để xem thông tin liên hệ nào thì bấm vào chủ đề của thông tin liên hệ đó.

8. Gian hàng

Phần Gian hàng liệt kê các sản phẩm hoặc nhà cung cấp đã được đăng. Từ đó có thể dễ dàng chọn các sản phẩm và ghi nhớ. 


 


Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Sản phẩm chào bán  |  Sản phẩm tìm mua  |  Nhà cung cấp  |  Tin tức - Sự kiện  |  Liên hệ - Góp ý
Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà - ĐT/Fax: 84.53.3854828 - Email: techmartquangtri@gmail.com